oktoober

Pärnu aasta muusikapreemia sai Toomas Kuter
Vikerraadio, 01.10.2011
http://vikerraadio.err.ee/klipp?main_id=3715037&s=start

Toomas Kuter saabus Kasahstanist
Pärnu Postimees, 04.10.2011
http://www.parnupostimees.ee/586028/toomas-kuter-saabus-kasahstanist/

Êîíöåðò-çóñòð³÷ ç åñòîíñüêèìè ñï³âàêàìè
Haöioíàëüíèé êóëüòóðíèé öåíòð Óêðà¿íè â Ìîñêâ³, 07.10.2011 
http://ukrcenter.org/news/koncert_zustrich_z_estonskimi_spivakami/2011-10-07-498

Romansimaailmas
Kultuuri.net., 13.10.2011
http://www.kultuuri.net/n/tallinn/?op=events&cat=&id=110010&seldate=2011-10-10

Tiit Kuusiku nimeline I rahvusvaheline kammerlauljate konkurss
Klassikaraadio (Delta), 24.10.2011
http://klassikaraadio.err.ee/helid?main_id=1302593

Romansilaulja Toomas Kuter on žanrile truuks jäänud juba 30 aastat
Rahvusringhäälingu uudised, 26.10.2011
http://uudised.err.ee/index.php?06237652

Pärnus algab kammerlauljate võistlus
Pärnu Postimees, 27.10.2011
http://www.parnupostimees.ee/612550/parnus-algab-kammerlauljate-voistlus/

Toomas Kuter: Pärnus on palju häid muusikuid, kultuurielu on kirev ja siin tehakse palju kvaliteetset muusikat (Karin Klaus)
Pärnu Postimees, 29.10.2011
http://www.parnupostimees.ee/615360/toomas-kuter-parnus-on-palju-haid-muusikuid-kultuurielu-on-kirev-ja-siin-tehakse-palju-kvaliteetset-muusikat/
29102011

Stuudiokülaliseks on Toomas Kuter (Nelli Privalova)
Raadio 4, Zhili-byli, 29.10.2011
1016124

 
 
 
 

 
 
 
Copyright by Toomas Kuter