märts

Juubelihooaeg maailma esiooperis
Teater.Muusika.Kino,  03/2009
http://www.temuki.ee/numbers/2009/3/article4847.pdf

Maskid, tunded ja muusika rahvusooper Estonia laval
Pärnu Postimees, 03.03.2009
http://www.parnupostimees.ee/89045/maskid-tunded-ja-muusika-rahvusooper-estonia-laval/

Kolm pilti Metropolitani juubelihooajast
Sirp, 13.03.2009
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=8327:kolm-pilti-metropolitani-juubelihooajast&catid=5:muusika&Itemid=12&issue=3243

Seeniore oodatakse laulukonkursile
24tundi, 18.03.2009
http://www.24tundi.ee/95497/seeniore-oodatakse-laulukonkursile/

Meenutused Arvi Siiast
Pärnu Postimees, 24.03.2009
http://www.parnupostimees.ee/97864/meenutused-arvi-siiast/

 
 
 
 

 
 
 
Copyright by Toomas Kuter