V.Solovyov-Sedoy "Moscow Night"V.Solovyov-Sedoy (words by M.Matusovsky) "Moscow Nights"
(on piano Andranik Kechek, 2006)